Belangrijk bericht * KBZB-secretariaat
Terug naar overzicht

Belangrijk bericht * KBZB-secretariaat

Wegens het jaarlijks eindejaarsverlof is het Algemeen Secretariaat van de Koninklijke Belgische Zwembond gesloten van donderdag 24 december 2020 tot en met vrijdag 01 januari 2021. De KBZB wenst iedereen alvast prettige eindejaarsfeesten, zij het dan in beperkte familiale sfeer.

 

Belangrijke info: naar aanleiding van een unieke opportuniteit gaat Secretaris-Generaal Wouter GEORGES begin volgend jaar een nieuwe professionele uitdaging aan, waardoor hij na 21 dienstjaren de KBZB zal verlaten. Tijdens een overgangsperiode (januari tem. maart 2021) blijft hij evenwel nog halftijds actief om in nauwe samenwerking met de directie en het personeel van de beide regionale zwemfederaties VZF en FFBN de continuïteit van de werking en de dienstverlening van de KBZB te verzekeren, op te volgen en in goede banen te leiden. Per 01 april 2021 beëindigt hij zijn functie bij de KBZB. Het Bestuursorgaan van de KBZB beraadt zich later nog over de precieze modaliteiten van zijn opvolging.

Terug naar overzicht
PDF