KBZB communicatie: alternatieve zwemcompetities in de zomer
Terug naar overzicht

KBZB communicatie: alternatieve zwemcompetities in de zomer

Communicatie aan alle zwemclubs met betrekking tot de organisatie van officiële zwemwedstrijden in de zomer volgens een alternatieve formule.

Op advies van de Nationale Sportcommissie Zwemmen heeft het Bestuursorgaan van de Koninklijke Belgische Zwembond op dinsdag 16 maart 2021 de principiële beslissing genomen om de Belgische Kampioenschappen Zwemmen in de zomer (WE1 CAT. 11-12j / 13-14j van 23-25 juli te Charleroi & WE2 CAT. 15-16j / 17-18j / 19j+ van 30 juli – 01 augustus te Antwerpen) NIET te organiseren volgens de gebruikelijke wedstrijdprogramma’s, inschrijvingsmodaliteiten en deelnamevoorwaarden, gelet op de actuele situatie en de eventuele vooruitzichten en evolutie van de COVID-19 pandemie in België.

Niettemin heeft de KBZB absoluut de intentie om de talloze Belgische competitiezwemmers enig perspectief en doel aan te bieden op een zo ruim mogelijke manier binnen de geldende maatregelen en mogelijkheden. Hiertoe zal er – afhankelijk van de beschikbaarheid van zwembaden en de bereidheid van de benodigde organiserende clubs – een vorm van vervangende competitiewedstrijden voorzien worden in de periode juni-juli 2021.

Gelieve hieronder alvast kennis te nemen van een aantal belangrijke organisatiekarakteristieken, in afwachting van de volledige gedetailleerde sporttechnische uitwerking door de Nationale Sportcommissie Zwemmen van de KBZB:

  • Organisatie van meerdere gedecentraliseerde preselectie- of voorrondewedstrijden per regio of provincie, bij voorkeur in 25m-bad.
  • Al deze betrokken zwemwedstrijden dienen met een uniform programma van wedstrijdnummers georganiseerd te worden binnen een vastgelegde periode: 15 juni tot en met 25 juli 2021.
  • Geïnteresseerde zwemmers krijgen de mogelijkheid en de keuze om één of meerdere kwalificatietijden te realiseren, maar een zwemmer mag echter slechts aan 1 enkele preselectiewedstrijd deelnemen teneinde iedereen gelijke kwalificatiekansen te garanderen.
  • De zwemresultaten van alle preselectiewedstrijden worden daarna samengevoegd en de beste 8 of 16 kwalificatietijden per leeftijdsjaar of per leeftijdsgroep zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een “finale-weekend”. Dit weekend wordt centraal georganiseerd tijdens het laatste weekend van juli: 30 juli – 31 juli – 01 augustus 2021.
  • Bij de organiserende clubs HELIOS Charleroi en BRABO Antwerpen zal gepeild worden naar hun interesse om eventueel nog de organisatie van hetzij een preselectiewedstrijd, hetzij het finale-weekend op te nemen op de reeds lang vastgelegde BK-data.
  • Zwemclubs die een preselectiewedstrijd willen organiseren, worden echter bij deze reeds opgeroepen om zich aan te melden via info@belswim.be, met het oog op de concrete kalenderopmaak en wedstrijdplanning. Om praktische en organisatorische redenen zou het ideaal en handig zijn om er naar te streven zoveel mogelijk preselectiewedstrijden in te richten en te organiseren tijdens het weekend van 23-25 juli 2021.
  • Het “finale-weekend” van 30 juli – 01 augustus wordt officieel bestempeld als een gereserveerde wedstrijd en als beschermd weekend, waarop geen enkele andere zwemcompetitie georganiseerd mogen worden, behoudens – onder voorbehoud van bevestiging – eventueel wedstrijden voor 9-10 jarigen.

Alle bovenstaande alternatieve bepalingen zijn uiteraard onder voorbehoud van de geldende maatregelen en de maximale toegelaten mogelijkheden op het vlak van wedstrijdorganisatie en sportactiviteit.

We hopen hiermee alles in het werk te stellen om onze competitiezwemmers een sportief objectief te geven tijdens de komende maanden en wij danken u nu reeds voor jullie medewerking en begrip.

Daniël MOTTON, Voorzitter KBZB.                                                     

Pascal GHESQUIERE, Voorzitter Nationale SCZW.                                                                                 

Terug naar overzicht
PDF