NIEUWE UPDATE - COVID19 / Nationale Kampioenschappen 2020
Terug naar overzicht

NIEUWE UPDATE - COVID19 / Nationale Kampioenschappen 2020

Tijdens een spoedvergadering op zaterdag 24 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Zwembond enkele bijgewerkte en/of nieuwe beslissingen en maatregelen genomen over de diverse Belgische Kampioenschappen van het jaar 2020, volgend op de recente bepalingen en besluiten van het Overlegcomité en de Franstalige Gemeenschap van België.

WATERPOLO

  • opschorting van alle nationale waterpolocompetities van het lopende seizoen 2020-2021 tot 31 december 2020, met inbegrip van de leeftijdscategorieën U11 en U13.
  • de Raad van Bestuur zal aan de Nationale Sportcommissie Waterpolo vragen om alternatieve scenario's en formules uit te werken met het oog op een mogelijke veilige hervatting in januari 2021.

ARTISTIEK ZWEMMEN

  • Het BK Artistiek Zwemmen MIN U12 (IND. FIG.) op zondag 25 oktober (MECHELEN) mocht doorgaan (ingeschreven deelneemsters of aangeduide juryleden die uit voorzorg afwezig bleven, worden in geen geval beboet).                    

De volgende BK-organisaties gepland tijdens de maand november worden tot nader order opgeschort:

  • BK Artistiek Zwemmen CAD U15 (IND. FIG.)                                01 november    BREE
  • BK Artistiek Zwemmen MIN U12 (ROUTINES)                              29 november    LA LOUVIERE
  • BK Artistiek Zwemmen CAD U15/SEN/MAS (enkel SOLO)           29 november    LA LOUVIERE

UPDATE 27.10.2020: deze BK's zullen ook niet meer georganiseerd (kunnen) worden in de maand december 2020 en zijn bijgevolg definitief afgelast!

ZWEMMEN

  • De aangepaste gelimiteerde editie van de Belgisch Kampioenschappen Zwemmen Korte Baan, zoals onlangs gecommuniceerd, kan tijdens het weekend van 14-15 november 2020 niet doorgaan in het zwembad Rozebroeken Gent volgens de vooropgestelde programmamodaliteiten, onder andere gelet op de recente deelnamebeperkingen en gelet op ongelijke sportieve voorbereidingskansen (wegens de verplichte sluiting van zwembaden in Brussel en Wallonië).
  • Er zal niettemin onderzocht worden of de mogelijkheid bestaat om eventueel nog een (nationale) zwemcompetitie te houden tijdens het weekend van 28-29 november 2020, hetzij in Rozebroeken Gent, hetzij ergens anders, teneinde een perspectief en een doel te geven aan de betrokken zwemmers om hen in staat te stellen een effectieve gezwommen tijd te realiseren in het jaar 2020. In eerste instantie zou deze alternatieve wedstrijd, gelet op de huidige overheidsbeslissingen, enkel toegankelijk zijn voor de zwemmers tot en met 18 jaar (geboren 2002 en later) en voor de erkende elitezwemmers. In een "worst case scenario" zal er enkel voor een selecte groep van elitezwemmers een beperkte zwemwedstrijd voorzien worden (uiterlijk voor 31 december 2020). UPDATE 27.10.2020: Stad Gent geeft ook GEEN TOELATING voor de organisatie van een BK of een alternatieve wedstrijd in zwembad Rozebroeken tijdens het weekend van 28-29 november!
  • Er zal in elk geval geen sprake zijn van een officieel Belgisch Kampioenschap Zwemmen, indien niet elke zwemmer - ongeacht niveau of leeftijd - in staat is om zich op gelijke voet voor te bereiden, in te schrijven of deel te nemen.

MASTERS
Het Belgisch Kampioenschap op zaterdag 5 december 2020 (Zwembad Wezenberg Antwerpen) mag in principe doorgaan, maar enkel op voorwaarde dat de omstandigheden en de van kracht zijnde overheidsmaatregelen dit zouden toelaten en op voorwaarde dat de organiserende club BRABO nog bereid en in staat is om deze BK-organisatie op een veilige manier te verzekeren.
Indien niet, dan laat de KBZB wel nog de mogelijkheid open aan de betrokken organiserende club om dit BK te houden op een latere datum in de loop van de maand december 2020.
 
Wij danken u voor uw begrip, uw geduld en uw sportiviteit betreffende de bovenstaande bepalingen en beslissingen. Niettemin roepen wij op om de geldende veiligheidsrichtlijnen en overheidsinstructies nauwgezet op te volgen zodat door onze gezamenlijke inspanningen de sanitaire crisis in gunstige zin zal evolueren. 
Indien nodig, zal de KBZB bijkomend communiceren over deze ongeziene en moeilijke aangelegenheden.
                                                                                                                                                 
Daniel MOTTON, Voorzitter.                                                         
Wouter GEORGES, Secretaris-Generaal.

Terug naar overzicht
PDF