Met de gewaardeerde steun van

Aangepaste Selectiecriteria zwemmen Olympische Spelen Parijs 2024
Terug naar overzicht

Aangepaste Selectiecriteria zwemmen Olympische Spelen Parijs 2024

Toelichting bij de (beperkte) wijzigingen aangebracht aan de selectiecriteria van de KBZB voor de Olympische Spelen Parijs 2024 voor de discipline zwemmen

  • Het uitgangspunt blijft hetzelfde: KBZB blijft bij haar beslissing om geen afzonderlijke selectiecriteria op te stellen, noch voor individuele wedstrijden noch voor aflossingswedstrijden.
  • Wel hebbende technisch directeurs van FFBN en VZF gezamenlijk beslist om voor te stellen om de selectiecriteria te verfijnen, gezien de omstandigheden gewijzigd zijn ten opzichte van de periode waarin de selectiecriteria tot stand zijn gekomen.
  • KBZB beschikt sinds augustus 2023 niet langer over een headcoach die enerzijds de elites van beide federaties begeleidde tijdens stages en internationale wedstrijden en anderzijds verantwoordelijk was om een voorstel te formuleren voor de selecties van elitezwemmers van de KBZB voor de grote internationale tornooien (Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen) De formulering in  het officiële selectiedocument houdt rekening met die nieuwe realiteit voor het seizoen 2023 -2024.

 

  • Daarnaast heeft de zeer laattijdig mededeling van LEN omtrent de periode wanneer het Europees kampioenschap zwemmen zou plaatsvinden, eveneens de technisch directeurs genoodzaakt gezien om voor te stellen dat de einddatum waarop door sporters,  gekwalificeerd als “relay only swimmers” kon geopteerd worden voor het bepalen van een  bonus 2-wedstrijd in functie van de definitieve selectie voor een team (onder de voorwaarde dat het betreffende team gekwalificeerd is voor de Olympische Spelen tijdens het WK 2024 te Doha), diende te worden gewijzigd. Inderdaad in het oorspronkelijk document is gestipuleerd dat de sporters voor 20 december 2023 moesten aangeven welke de wedstrijd(en) zouden zijn naast de door de federatie vastgelegde preferentiële selectiewedstrijden waarop “relay only swimmers “zich konden selecteren voor een relay tijdens de Olympische Spelen. Dit uiteraard enkel indien de betreffende relay gekwalificeerd zou zijn voor de OS, op basis van de resultaten tijdens het WK zwemmen te Doha ( februari 2024). De door de federatie preferentiële selectiewedstrijden waren de Qualification Meeting te Rotterdam (dec 2023) , het WK te Doha (februari 2024), het BK te Antwerpen (april 2024) en het EK, mits dit voor 26 mei 2024 plaatsvond.

Daarom is in het oorspronkelijke selectiedocument bepaald dat indien het EK na 26 mei 2024 zou vallen, de betreffende sporters een extra kans kregen om zich te selecteren voor een relay tijdens een ”bonus 2” wedstrijd. Aangezien KBZB maar op 22 december 2023 officieel kon meedelen dat het EK 2024 in juni 2024 zou plaatsvinden, moest de einddatum waarbinnen de sporters hun keuze voor de bonus 2- wedstrijd moesten te kennen geven aan de KBZB, worden aangepast. Die datum is in dit nieuwe voorstel aangepast.

NIEUWE criteria zijn gepubliceerd bij het event in de kalender.

De bonuswedstrijden voor de relay only swimmers (in functie van de aflossingen) zullen gepubliceerd worden op 7/02/2024.

Terug naar overzicht
PDF