Met de gewaardeerde steun van

Berichtgeving: WK 25m Melbourne 2022
Terug naar overzicht

Berichtgeving: WK 25m Melbourne 2022

In een dispuut over de selectiecriteria voor het WK in Melbourne heeft het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) geoordeeld dat de KBZB weliswaar een ruime discretionaire bevoegdheid heeft om selectiecriteria op te stellen en de selectiecriteria ook berusten op een objectieve en legitieme motivering, maar hier te laat over heeft gecommuniceerd. Daarom zullen voor Melbourne gewoon de FINA-criteria gelden.

De KBZB wenst te benadrukken dat de oorspronkelijke beslissing genomen werd in het belang van de zwemsport met in achtneming van een ruimere filosofie met betrekking tot internationale selecties kaderend in het integrale topsportbeleid.

Terug naar overzicht
PDF