Met de gewaardeerde steun van

Overlijden Luc Van Laere
Terug naar overzicht

Overlijden Luc Van Laere

Met droefheid vernemen wij het overlijden van Luc Van Laere. Hij verloor, na een jarenlange strijd, helaas het gevecht tegen een slepende ziekte.

Luc was jarenlang actief bestuurslid bij zwemclubs MZV/MZE (o.a. als voorzitter) en MEGA zwemteam. Maar bovenal was hij liefst 30 jaar lang actief als (inter)nationaal official.

Tijdens die decennia, was hij 15 jaar (mede)verantwoordelijk voor de opleiding van officials in Vlaanderen. Eind vorig jaar nam hij in Sint-Niklaas zelfs nog een laatste keer praktische proeven af bij officials in opleiding.

Luc vertegenwoordigde ook 10 jaar lang ons land als official op heel wat internationale tornooien. De ervaringen die hij daarbij meebracht, deelde hij met veel plezier met collega's in heel ons land. Hij bracht het niveau van de officials in Vlaanderen/België dan ook mee tot het sterke niveau waarop het nu zit.

Met zijn minzame persoonlijkheid, maakte Luc doorheen de jaren heel wat vrienden in de zijn zo geliefde zwemwereld, waarvan hij zo lang mogelijk bleef genieten. Tijdens de Flanders Swimming Cup van dit jaar werd Luc, samen met zijn onafscheidelijke collega, Luc Henderyckx, nog gehuldigd voor zijn jarenlange verdienste voor het zwemmen in Vlaanderen, en bij uitbreiding België.

De Koninklijke Belgische Zwembond wenst haar diepste medeleven te betuigen aan zijn vrouw, zijn (klein)kinderen, familie en de vele vrienden van Luc. Hij zal in heel wat harten blijven verderleven.

Rouwbericht Luc Van Laere

Terug naar overzicht
PDF